Privacy statement

Breepark Complex B.V.

Het onderstaande privacy statement is opgesteld door Breepark Complex B.V. Bij Breepark nemen we jouw privacy serieus. In dit privacy statement wordt omschreven hoe wij, Breepark Complex B.V., omgaan met de informatie van personen die in aanraking zijn gekomen met Breepark, zoals bezoekers van de website, bezoekers van ons vrijetijdsgebied Breepark en kopers van toegangsbewijzen via partner Eventim van de door Breepark Complex B.V. georganiseerde evenementen.

Op het moment dat jij je gegevens aan Breepark Complex B.V. verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in onderstaande privacy statements. Dit privacy statement geldt in beginsel niet voor de ruimten die gehuurd worden door derden: Happy Italy, McDonald’s, 5th Avenue, Restaurant Vandaag, Decathlon, Kinepolis en Vier Hoog Breda.

Privacy statement website

1.1 Breepark Complex B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van www.breepark.nl. Dit houdt in dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw gegevens en dat ze uitsluitend door Breepark Complex B.V worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.

2.1  Persoonsgegevens die door jou als sollicitant worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken.

2.2 Breepark Complex B.V. zal jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze én in overeenstemming met de wet verwerken.

2.3. Breepark Complex B.V. gebruikt jouw informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met directie en de afdeling waarop jij wilt gaan werken;
 • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien je hiervoor per e-mail of mondeling toestemming voor hebt gegeven;
 • Om sollicitatiegesprekken in te plannen en je op de hoogte stellen van de werving- en selectieprocedure;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van de vacature;
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren;

Daarnaast kan het raadplegen van zakelijke en persoonlijke sociale media accounts onderdeel zijn van de werving- en selectieprocedure.

2.4. Als je solliciteert op een functie bewaren we je gegevens maximaal 12 maanden. Zo kunnen we, na jouw eerste sollicitatie, contact met je opnemen als er een passende functie beschikbaar is. Na deze periode worden alle gegevens volledig verwijderd.

3.1 Bij het invullen van het contactformulier geef je Breepark Complex B.V. toestemming om je voor- en achternaam, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te gebruiken om jouw vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk af te handelen. Jouw gegevens en bericht behouden we zolang het noodzakelijk is.

3.2. Jouw bericht- contactgegevens worden bewaard voor de volgende doeleinden:

 • Om te raadplegen in aanloop naar nieuwe evenementen en  activiteiten en/of ter voorkoming van nieuwe klachten en/of een betere informatievoorziening;
 • Om de bezoeker na een klacht te compenseren met bijvoorbeeld een uitnodiging voor een nieuw evenement.

4.1 Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief geef je toestemming aan Breepark om je e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de digitale nieuwsbrief.

4.2 Breepark Complex B.V. slaat bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de volgende gegevens op: e-mailadres, geslacht en voor- en achternaam. Interesse in Breepark en haar evenementen en het lees- en klikgedrag van de gebruiker wordt tijdens het lezen van de nieuwsbrief geregistreerd door het nieuwsbriefsysteem.

4.3 Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de volgende doeleinden:

 • Om de nieuwsbrief te optimaliseren en hierdoor voor jou zo interessant mogelijk te maken;
 • Om je te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoeken voor verbetering van onze evenementen en onze dienstverlening. Bijvoorbeeld via een enquête;
 • Om via advertentienetwerken als Google Adwords en Facebook gerichte content te sturen.

4.4 Je kunt je te allen tijde afmelden voor de digitale nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet werkt, kan jij je ook afmelden door dit per e-mail door te geven aan info@breepark.nl of telefonisch via 076-7630476.

 

5.1 Bij het betreden van de website krijg je een cookiemelding. Cookies zijn kleine stukjes software die gebruikt worden om bijvoorbeeld jouw persoonlijke voorkeuren bij het surfen van een website te onthouden. Wanneer je gebruik maakt van www.breepark.nl geef je automatisch toestemming voor cookies.

5.2 Op www.breepark.nl worden verschillende soorten cookies gebruikt, namelijk:

 • Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt www.breepark.nl niet.
 • Analytische cookies worden gebruikt om te zien welke pagina’s van de website het best bekeken zijn en manier de website wordt gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers. Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. De gemeten gegevens worden anoniem verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht.
 • Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen wij je gericht een advertentie laten zien van Breepark op andere websites dan www.breepark.nl. Voor het plaatsen van tracking cookies is toestemming vereist.

5.3 Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Houd er echter wel rekening mee dat www.breepark.nl in sommige gevallen niet meer optimaal werkt zonder cookies.

5.4 Op de website www.breepark.nl vind je een aantal hyperlinks naar andere websites. Breepark Complex B.V. draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met jouw gegevens door die partijen.

6.1 Breepark Complex B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Binnen Breepark Complex B.V. heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens. Hun computers en bestanden zijn versleuteld met een wachtwoord waar enkel zij toegang tot hebben. Indien partners van Breepark (een deel van) de uitvoering  van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is Breepark Complex B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen.

7.1 Je hebt het recht om te allen tijde de gegevens die wij over jou hebben opgeslagen in te zien. Je kunt dit opvragen via info@breepark.nl. Dit verzoek verwerken wij binnen 5 werkdagen.

7.2 Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit verzoek verwerken wij binnen 5 werkdagen.

7.3 Je mag altijd aan ons vragen jouw gegevens uit ons bestand te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. We bewaren dan enkel gegevens die we voor de wet moeten bewaren. Ook dit is aan te vragen via info@breepark.nl.

7.4 Breepark Complex B.V., gevestigd aan Bavelseparklaan 7, 4817 ZX  te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in het privacy statement.

7.5 Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan info@breepark.nl.

7.6 Breepark Complex B.V. behoudt zich het recht om van tijd tot tijd het privacy statement aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te lezen.

Privacy statement zakelijk

1.1 Breepark Complex B.V. verzamelt zakelijke persoonsgegevens in de breedste zin van het woord. Potentiële klanten die toestemming hebben gegeven om gemaild te worden, worden opgeslagen in een CRM-systeem. Daarnaast verzamelt Breepark Complex B.V. zakelijke persoonsgegevens van bijvoorbeeld leveranciers voor de uitvoering van evenementen.

1.2 Breepark Complex B.V. verzamelt zakelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de verhuur van onze congres- en vergaderzalen, evenementenhal of het outdoor terrein;
 • Ter uitvoering van evenementen die door Breepark Complex B.V. worden georganiseerd;
 • Ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Voor de samenwerking tussen de diverse exploitanten in Breepark gebied;
 • Het versturen van de zakelijke nieuwsbrief.

1.3 Breepark Complex B.V. verstrekt zakelijke persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van de door Breepark Complex B.V. georganiseerde evenementen of ter uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

1.4 Jouw zakelijke persoonsgegevens worden in een CRM-systeem bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de samenwerking.

1.5 Breepark Complex B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Breepark Complex B.V. heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens. Hun computers en bestanden zijn versleuteld met een wachtwoord waar enkel zij kennis toe hebben. Indien partners van Breepark Complex B.V. (een deel van) de uitvoering  van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is Breepark Complex B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen.

2.1 Je hebt het recht om te allen tijde de gegevens die wij over jou hebben opgeslagen in te zien. Je kunt dit opvragen via info@breepark.nl. Dit verzoek verwerken wij binnen 5 werkdagen.

2.2 Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit verzoek verwerken wij binnen 5 werkdagen.

2.3 Je mag ons altijd vragen jouw gegevens uit ons bestand te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. We bewaren dan enkel gegevens die we voor de wet moeten bewaren. Ook dit is aan te vragen via info@breepark.nl.

2.4 Breepark Complex B.V., gevestigd aan Bavelseparklaan 7, 4817 ZX  te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in het privacy statement.

2.5 Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan info@breepark.nl.

3.1 Het gehele vrijetijdsgebied Breepark wordt 24 uur per dag bewaakt met camera’s. Dat betekent dat ieder bezoek aan Breepark, zijnde het gehele gebouw en terrein wordt vastgelegd op beeld.

3.2. Breepark Complex B.V. legt deze beelden vast met als doel om de veiligheid van de bezoekers, werknemers en middelen te waarborgen. De camerabeelden worden te allen tijde gemonitord zodat een incident of calamiteit tijdig of na afloop gesignaleerd kan worden.

3.3 De camerabeelden kunnen na een incident of calamiteit gebruik worden als bewijsmateriaal.

3.4. De beelden worden zolang bewaard als noodzakelijk. Indien er geen sprake is van calamiteit of incident worden de beelden automatisch verwijderd na 28 dagen vanaf het moment van opname.

 

 

 

4.1 Breepark Complex B.V. en organisatoren van evenementen zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidopnamen. Zowel Breepark Complex B.V. als de organisator van het evenement heeft het recht deze zonder toestemming of vergoeding te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Privacy statement bezoeker Breepark gebied

1.1 Het gehele vrijetijdsgebied Breepark wordt 24 uur per dag bewaakt met camera’s. Dat betekent dat ieder bezoek aan Breepark, zijnde het gehele gebouw en terrein wordt vastgelegd op beeld.

1.2 Breepark Complex B.V. legt deze beelden vast met als doel om de  veiligheid van de bezoekers, werknemers en middelen te waarborgen. De camerabeelden worden te allen tijde gemonitord zodat een incident of calamiteit tijdig gesignaleerd kan worden.

1.3 De camerabeelden kunnen na een incident of calamiteit gebruik worden als bewijsmateriaal.

1.4 De beelden worden zolang bewaard als noodzakelijk. Indien er geen sprake is van calamiteit of incident worden de beelden automatisch verwijderd na 28 dagen vanaf het moment van opname.

 

 

 

2.1 Breepark Complex B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Binnen Breepark Complex B.V. heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens. Hun computers en bestanden zijn versleuteld met een wachtwoord waar enkel zij toegang tot hebben. Indien partners van Breepark (een deel van) de uitvoering  van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is Breepark Complex B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen.

3.1 Tijdens jouw bezoek aan Breepark kan Breepark Complex B.V. met behulp van wifi signalen, die uitgezonden worden naar jouw apparaat, meten waar jij je bevindt in Breepark.

3.2. Breepark Complex B.V. meet deze gegevens omdat dit helpt bij het vaststellen van het aantal bezoekers op de verschillende locaties en tijdstippen in het gebied ten behoeve van de veiligheid van bezoekers, bezoekerservaring, bezoekersbeleving, dienstenontwikkeling en dienstenverlening.

3.3. Het wifi signaal van jouw apparaat is nooit te herleiden naar jou als persoon.

3.4. Wanneer je wifi niet aan staat is deze data niet zichtbaar voor Breepark Complex B.V.

3.5. De data wordt na 30 dagen verwijderd en is daarna niet meer terug te vinden.

Wijzigingen

Breepark Complex B.V. behoudt zich het recht om van tijd tot tijd het privacy statement aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te lezen. Meest recente wijziging: 20 september 2018.