Disclaimer

Breepark Complex B.V.

De onderstaande disclaimer is opgesteld door Breepark Complex B.V.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website breepark.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Gebruik van de website

Breepark Complex B.V. is de samensteller, onderhouder en eigenaar van breepark.nl. Breepark Complex B.V. probeert te allen tijde om de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie te waarborgen. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Breepark Complex B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos en/of onderbroken zal functioneren.

Alle informatie die terug te vinden is op de website breepark.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Breepark Complex B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor (gevolg)schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website uit.

Links van en naar de website

Breepark Complex B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar breepark.nl. Breepark Complex B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Wijzigingen website

Breepark Complex B.V. behoudt zicht het recht voor om de aangeboden informatie op breepark.nl op ieder willekeurig moment te wijzigen.

Eigendom

Breepark Complex B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van breepark.nl te kopiëren, te downloaden, te verspreiden, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breepark Complex B.V. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Voor meer informatie over schriftelijke toestemming neem je per e-mail contact op met info@breepark.nl.

Toepasselijk recht

Op al hetgeen dat samenhangt met de inhoud van onze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen dan ook voorgelegd moeten worden aan de daartoe bevoegde gerechtelijke Nederlandse instantie.

Wijzigingen

Breepark Complex B.V. behoudt zich het recht om te allen tijde zonder verdere hieraan voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de inhoud van breepark.nl en in deze disclaimer. Breepark Complex B.V. adviseert je dan ook regelmatig deze website te checken. Hier vind je altijd de meest recente versie van deze disclaimer.