Disclaimer

Breepark Complex B.V.

De onderstaande disclaimer is opgesteld door Breepark Complex B.V.

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.breepark.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Gebruik van de website

Breepark Complex B.V. is de samensteller, onderhouder en eigenaar van www.breepark.nl. Breepark Complex B.V. probeert te allen tijde om de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie te waarborgen. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op de website www.breepark.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud. Breepark Complex B.V. spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij zijn niet aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Tevens zijn zij niet aansprakelijk wanneer de website (tijdelijk) buiten gebruik is.

Links van en naar de website

Breepark Complex B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar www.breepark.nl. Breepark Complex B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Wijzigingen website

Breepark Complex B.V. behoudt zicht het recht voor om de aangeboden informatie op www.breepark.nl op ieder willekeurig moment te wijzigen.

Eigendom

Breepark Complex B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op www.breepark.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breepark Complex B.V. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Voor meer informatie over schriftelijke toestemming neem je per e-mail contact op met info@breepark.nl.

Wijzigingen

Breepark Complex B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.